เมื่อวันจันทร์ที่ได้ลงพื้นที่ ได้พูดคุยถึงเร่องการจัดมหกรรมกองทุนหมู่บ้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งจัดที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เที่ยวนี้จะพาคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนและคณะกรรมการกองทุนไปศึกษาดูงาน และถือโอกาสเป็นการประชุมนอกสถานที่ไปด้วยเลย

ที่อยากให้ไปเนื่องจากในงานจะมีเวทีเรื่องราวของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั้งกองทุนที่สำเร็จ กองทุนที่ไม่สำเร็จ มีคลีนิกให้รับคำปรึกษาเรื่องที่เป็นปัญหาของกองทุนต่างๆด้วย

ทางทีมงานแสวงหาความรู้และรวบรวมความรู้ของ ม.วไลยลงกรณ์ จะทำแบบฝึกหัดเพื่อให้ได้เนื้อหา เรื่องราวต่างๆจากการเดินทางไกลมาฝากกันต่อไป

ขอตัวไปสอนก่อนนะคะ