นักศึกษาคะ  อีกแค่ 5 วันทำงานเท่านั้นก็ครบกำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนฯสำหรับคนที่ปฏิบัติตามกฎกติกา  แต่คนที่ยังทำเวลาได้ไม่ครบก็ยังต้องบริหารเวลาของตนเองให้เรียบร้อย บนฐานของจำนวนวันคูณด้วย 6 ต้องได้ไม่น้อยกว่า 450

ขณะนี้ ซองแบบประเมินคงจะถึงมือผู้นิเทศก์ของแต่ละหน่วยงานแล้ว และอาจารย์คาดว่าคงจะไม่มีปัญหาในการดำเนินงานแต่อย่างใด เพราะมีคู่มือแนบไปด้วยแล้ว  ดังนั้น นักศึกษาอย่าลืมนำซองดังกล่าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วกลับมาส่งอาจารย์ด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียมการคือ การปัจฉิมนิเทศ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 17 กพ. ที่คณะครุศาสตร์  ในวันนี้พวกคุณต้องเลือกผู้นิเทศก์ที่เห็นว่าเหมาะสม ประมาณ 2-3 ท่าน เพื่อเชิญมาบรรยายเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เทคโนฯ ความคิดเห็นที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน ตลอดจนให้แนวคิดในการปฏิบัติตนหลังจากจบการศึกษาและไปทำงานในที่ต่างๆ โดยจะบรรยายในช่วง 10.00-12.00 น จากนั้นตอนบ่ายจะเริ่มเสนอผลงานของแต่ละหน่วยฝึก ฉะนั้นในระยะนี้คุณต้องตกลงกันให้ได้ว่าจะเชิญใคร เพื่อให้คณะฯทำหนังสือเชิญได้ทันเวลา

การนำเสนอผลงานของบางกลุ่มจะทำในวันที่ 17 ส่วนที่เหลือจะไปต่อที่เฟาเท่นทรีรีสอร์ตในวันที่ 18 - 19 กพ. ดังนั้นขอให้จัดเรียงลำดับการนำเสนอให้เรียบร้อย  รวมทั้งเก็บค่าลงทะเบียนการปัจฉิมนิเทศคนละ 300 บาท ทั้งนี้อย่าลืมตั้งกรรมการและกำหนดหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละฝ่ายให้เรียบร้อยครบถ้วน

ผศ.รสสุคนธ์ มกรมณี