จากการที่ผมได้พูดกับสมาชิกในภาควิชาหลายๆคน ผมได้ทราบข้อมูลว่าหลายคนต้องการใช้บล็อกของ gotoknow .org  แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรผมคิดว่าทางภาควิชาน่าจะสนับสนุนตรงนี้ให้มาก เพราะเราจะได้ความรู้อีกมากมายจากหลายๆคนที่ไม่อยากแสดงตัว แต่พวกเขาสามารถเขียนแสดงคิดเห็นต่างผ่านทาง gotoknow.org จะทำให้ภาควิชามีการพัฒนาตรงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เพราะบุคคลากรทุกกลุ่มสามารถแสดงคิดได้อย่างเต็มที่และได้ขุมความรู้อีกมากที่ถูกเก็บไว้มากบันทึกลงในบล็อก และตอนนี้ผมพยายามเผยแพร่การใช้บล็อก ของ Gotoknow.org      วันก่อนถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่ามีคนเสนอตรงนี้แล้ว ผมขอสนับสนุนอีกแรงครับ