ความเป็นผู้ประกอบการของคนไทย (1)

ไทยเป็นอันดับสองของโลกในด้านอัตราส่วนของกิจกรรมก่อตั้งธุรกิจใหม่

ฟ้าครับ

เมื่อวานนี้วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประุชุมนำเสนอผลการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการ Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ที่ทำร่วมกับ Babson College ของสหรัฐและ London Business School ที่อังกฤษ และมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการสำรวจเดียวกันนี้มากกว่า 40 ประเทศ

อันนี้เป็นการนำผลที่เพิ่งสำรวจและวิเคราะห์เสร็จสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อปี 2005 มานำเสนอ คือเขาอยากรู้ว่าประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้มีสถานะภายในที่เอื้ออำนวยต่อการประกอบการแค่ไหน (ตรงนี้คงอยากรู้มากเพราะมีประโยชน์ในการเป็นข้อมูลเพื่อเข้ามาลงทุน) และคนในประเทศไทยมีกิจกรรมก่อตั้งธุรกิจใหม่มากน้อยแค่ไหน (เขาคงอยากรู้รองลงมา แต่เราคนไทยสนใจ) เปรียบเทียบกันทั่วโลกแล้วใครแข็งขันกว่าใคร

สรุปก็คือเขาได้ผลออกมาว่า "...กิจกรรมที่คนไทยที่อยู่ในวัยทำงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่ทำการศึกษา ปี 2545 พบว่าประมาณ 7.6 ล้านคน หรือร้อยละ 18.9 ของประชากรในวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 18-64 ปี มีส่วนร่วมในการก่อตั้งธุรกิจใหม่ และการมีส่วนร่วมได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 8.1 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 20.7 ในปี 2548"

การศึกษานี้บอกว่า ไทยเป็นอันดับสองรองจากเวเนซูเอล่าเท่านั้น!!

ผมไม่ทราบว่า 8.1 ล้านคนนี่ถือว่ามากหรือน้อย แต่ผมเชื่อว่าถ้ารวมเอาเศรษฐกิจนอกระบบ (ทั้งที่ถูกและผิดกฎหมาย) เข้ามาพิจารณาแล้ว คงมากกว่าตัวเลขทางการอันนี้แน่นอน

ถ้าหากมีความตระหนักในข้อจำกัดของการศึกษาอยู่พร้อมในใจแล้ว รายงานชุดนี้มีอะไรหลายอย่างที่น่าศึกษา ข้อมูลทั้งหมดคงไม่สามารถนำมาถ่ายทอดได้ ผมมีเพียงข้อสังเกตบางประการจากมุมมองของตัวเองที่อยากกล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้ เดี๋ยวจะมาเล่าต่อให้ฟ้าฟังต่อครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมไทยกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีความเห็น (0)