ดอกอะไรเอ่ย (2)

                                                   

ถ่ายที่บ้านผมวันที่ 29 ม.ค.49   ดอกขนาด 0.7 ซม.  มีกลิ่นหอมเล็กน้อย  สีขาว

วิจารณ์  พานิช
 29 ม.ค.49