แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10

          ผมได้รับเชิญจาก สศช. เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)  เรื่อง "แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10"  ในวันที่ 9 - 11 ก.พ.49   ซึ่งผมเข้าไม่ได้เพราะติดนัดหมดทั้ง 3 วัน   จึงคิดจะแสดงความคิดเห็นไว้ในบล็อกเพราะผู้จัดบอกว่าวัตถุประสงค์ของการจัด Focus Group ครั้งนี้ก็เพื่อ "ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  ร่วมกับตัวแทนระดับผู้นำความคิดจากทุกภาคส่วนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างลึกซึ้ง  เพื่อให้มีแนวคิดของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศ   ทั้งนี้ผลที่ได้จากการสัมมนาระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มดังกล่าว   จะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 ต่อไป"

          เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการยกร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10   ผมจึงเข้าเว็บไซต์ของ สศช.  www.nesdb.go.th และคลิกหัวข้อ การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)   ได้ข้อมูลโดยสังเขปพอที่ผมจะเสนอความเห็นในประเด็นที่ยังมีการพูดถึงกันน้อย   หรือมองข้ามกันไป   คือแนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมอุดมปัญญา (Knowledge - based Society) โดยเราไม่เอาอย่างฝรั่งที่คิดอยู่แค่ความรู้   เราจะไปถึงปัญญาที่เดียว   โดยที่มีวิธีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม   เน้นที่ปัญญาปฏิบัติ   เน้นการส่งเสริมให้เกิดปัญญาจากการปฏิบัติ   นำไปสู่ปัญญาเพื่อการปฏิบัติ   เป็นปัญญาที่สร้างขึ้นโดยผู้ปฏิบัติ   ซึ่งจะนำไปสู่ยุทธศาสตร์ทุนส่วนที่ 4 คือทุนทางปัญญาผ่านกลไกการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทั้งแผ่นดิน   วิธีการดำเนินการมีอยู่ในเว็บไซต์ www.kmi.or.th,  หนังสือ การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ,  หนังสือ การจัดการความรู้  กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ  เสรีภาพ  และความสุข,  และบล็อก gotoknow.org

วิจารณ์  พานิช
 30 ม.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (17)

สมใจ
IP: xxx.107.199.105
เขียนเมื่อ 
มีข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนา10 มากกว่านี้หาได้ที่ไหน
เจนศักดิ์
IP: xxx.86.146.237
เขียนเมื่อ 
อยากได้ขอมูลแผนฯ10 ครับ ทำไงดีครับ
สมศรี
IP: xxx.25.40.67
เขียนเมื่อ 

อยากได้ข้อมูลแผน 10

ครูน้ำ
IP: xxx.146.63.187
เขียนเมื่อ 
อยากได้ข้อมูลแผน 10 ครับใครมีส่งให้ผมบ้างจะขอบคุณอย่างสูงครับ ตอนนี้กำลังทำหลักสูตรถวายโรงเรียนวัดอยู่ทำบุญร่วมกันนะครับ ถือว่าเป็นวิทยาทานแล้วกันครับ
น้องมิน
IP: xxx.143.159.114
เขียนเมื่อ 
อยากได้สาระสำคัญของแผนฯ
เขียนเมื่อ 

ไปที่นี่ก็ได้ครับทุกท่านจะได้แผนมาอ่านกันแบบ ตัวจริงเสียงจริงเลยครับ อยากพิมพ์ส่วนไหน อยากเอาข้อความไหนไปทำการพิมพ์ หรือแก้ไขสำหรับหน่วยงานตัวเองก็ตามสบายนะครับ

http://gotoknow.org/blog/sangtien/72667

ช่วยกันนำพาประเทศไปสู่หนทางที่ดีขึ้นครับ

กล้า
IP: xxx.113.41.101
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมากครับอาจารย์แสงเทียน
แย้
IP: xxx.118.110.48
เขียนเมื่อ 

ไม่เห็นจะช่วยอารายได้เลย

แอม
IP: xxx.154.169.133
เขียนเมื่อ 

แผน10หามาให้แล้ว

http://www.nesdb.go.th/plan10/index.htm

อนิตา
IP: xxx.113.51.164
เขียนเมื่อ 
อยากได้ข้อมูลเพิ่ม
bee
IP: xxx.26.139.74
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลเกียวกับแผนสิบที่เกี่ยวกับภาวะโภชนาการเด็กหาได้ที่ไหน

รรรรัน
IP: xxx.149.33.6
เขียนเมื่อ 

แผนพัฒนาฯฉบับ10

ขอเต็มๆครับ

 

เด็กไทย
IP: xxx.118.106.249
เขียนเมื่อ 

อยากแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติเน้นการศึกษาเด็กไทยเป็นอันดับหนึ่งและเศรฐกิจเกษตรกรรมในประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

นาย ศรัณย์ แสนสำราญ
IP: xxx.26.73.31
เขียนเมื่อ 

ผมเข้า ไปอ่าน ราย ละเอียด  ไม่ถุก อะว่าอยู่ ตรงไหน  ช่วยบอกที่ นะ  พอ ผมเข้ามาแล้ว จะให้ไปเข้า ตรงไหนถึงจะอ่านรายละเอียดได้ บอก หน่อย

 

เด็กของชาติ
IP: xxx.157.164.99
เขียนเมื่อ 
ด่วน

ยากทราบโครงการในแผนพัฒนาฯฉบับที่10 ด่วน จะทำไปทำรายงาน

 

นาพนเจารนา
IP: xxx.123.231.247
เขียนเมื่อ 

นยร้นรฟนไตยบอยรนสานยๆรยาตพรรหมนยรมมมทาดนส

เขียนเมื่อ 

บันทึกที่มีคนอ่านมากที่สุดใน gotoknow.org

จารึกไว้ในวันที่ 17 พ.ค.52