ชุมชนชาวห้องสมุด เป็นอีกชุมชนหนึ่ง ที่มีหลายคนมีความรู้ความสามารถ แต่ธรรมชาติของชาวห้องสมุดคือ ขี้อาย ชอบปิดทองหลังพระ ความจริงแล้วหลังจากที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับการทำงานของชาวห้องสมุด ผมพบเรื่องน่าทึ่งหลายเรื่องภายในห้องสมุดแห่งนี้ เรื่องแรกคือ

  • ชาวห้องสมุดเค้าทำงานกันด้วยใจ ผมสังเกตุหลายครั้งที่ชาวห้องสมุดเค้าทำงานกันโดยไม่ต้องมีผู้บริหารต้องคอยมาสั่ง ผู้บริหารไม่อยู่ก็สามารถทำงานกันได้
  • ห้องสมุดเค้าอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้อง อาจจะด้วยวัยที่ไม่แตกต่างกันมาก ทำให้เมื่อเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมขององค์กรที่นี่จะมีการหยอกล้อกัน และมีความรู้สึกเป็นกันเอง เหมือนอยู่ในกลุ่มคนที่มีความเอื้ออาทรกัน
  • ที่ห้องสมุดมีความเข้าใจในเรื่องของ QA ค่อนข้างดี ตอนเข้ามาอยู่ที่นี่ผมรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ เมื่อดำเนินงานนี้แล้ว เราใช้พลังความคิด และการขับเคลื่อนโดยกลุ่ม ถึงแม้ว่าการดำเนินกิจกรรมโดยอาศัยพลังความคิดโดยกลุ่มจะเชื่องช้า และหลากหลายความคิด มีทั้งเห็นด้วย และเห็นต่าง แต่ก็พบว่าเป็นการขับเคลื่อนที่มีพลัง และรับรู้ได้เลยว่าคนของห้องสมุดมีความเข้าใจ QA เป็นอย่างดี (ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ทำให้วัฒนธรรม QA เป็นวัฒนธรรมขององค์กรแห่งนี้)
  • ห้องสมุดมีความเป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่นมากๆ ผมเคยภาคภูมิใจในความเป็นเครือข่ายของนักเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเรามีเครือข่ายในระดับต่างๆ มีกิจกรรมเครือข่าย มีสมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย มีการจัดประชุมนักเทคโนในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศทุกปี แต่เมื่อมาเจอเครือข่ายห้องสมุดยอมรับเลยว่าคำว่าเครือข่าย หรือ Network จริงๆ นี่มันเป็นอย่างไร ห้องสมุดมีเครือข่าย Pulinet เครือข่าย Thailis เครือข่าย IUG เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ทุกปีเครือข่ายต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 ครั้ง แต่ละเครือข่ายมี อนุกรรมการ ที่เรียกว่าชุดทำงานย่อยอีก 5-6 ชุด แต่ละชุดหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ทำให้เกิดงานและประโยชน์จากเครือข่ายมากมาย อาทิ เช่น การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การรวมพลังในการต่อรองในการจัดหาฐานข้อมูลร่วมกันในรูปของ การร่วมกันพัฒนาระบบแคตตาล็อกหนังสือ คือ เมื่อที่หนึ่งที่ใดแคตฯ หนังสือแล้ว ห้องสมุดอีกที่หนึ่งสามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ การยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด
  • ห้องสมุดใช้ไอที เป็นปกติวิสัยในการทำงาน ชาวหอสมุดเป็นคนอีกกลุ่มที่เมื่อผมดูบุคลิกและการแต่งกายของ บรรณารักษ์ แล้วนึกว่าเค้าต้องเป็นคนเชยๆ ไม่ทันสมัย แต่เมื่อมารู้จักแล้วพบว่าบรรณารักษ์ เป็นคนหนึ่งที่ใช้ไอทีในการทำงาน ติดต่อสื่อสารอยู่เป็นประจำ และไม่น่าเชื่อว่า ผมจะพบว่ามีแฮกเกอร์ตัวฉกาจซุกซ่อนอยู่ในองค์กรแห่งนี้