ความเห็น 11137

อึ้ง ทึ่ง กับวัฒนธรรมองค์กรห้องสมุด ม.น.

วันเพ็ญ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ในฐานะบรรณารักษ์ ขอตอบ อ. หนึ่งว่า ในกลุ่มบรรณารักษ์ของเรา Content สำคัญมาก เราจึงเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อนำมาซึ่งการให้บริการ Content ที่ดีของงานห้องสมุดค่ะ  แต่ไม่ได้เลือกใช้เทคโนโลยีเพราะว่ามัน(ดู)ทันสมัยค่ะ :-)