"Quality Tracer after Tsunami"

Quality tracer in Pang-nga

         วันที่ 31 มกราคม 49 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล นำทีมโดยรองผอ.สถาบันฯ อ.ดวงสมร บุญผดุง นพ.เฉลิมชัย ชูเมือง และ Mrs.Marion C Suski ได้เดินทางไปตามรอยกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของจังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์คือการเยี่ยมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถก้าวสู่การพัฒนาในลำดับขั้นที่สูงขึ้นไปได้อย่างถูกทาง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในจังหวัด ซึ่งในการประชุมจะมีการทำกิจกรรมกลุ่มสลับกับการบรรยาย มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 140 คน มีรพ.ทั้งหมด 9 แห่ง มีแพทย์ ผอ.รพ.มาร่วมประมาณ 5 โรงพยาบาลโดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้บริหาร ทีมนำ จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ Mrs. Marion และนพ.เฉลิมชัย ในหัวข้อ Leadership  Coaching Communication และอีกห้องหนึ่ง นำทีมโดยอ.ดวงสมร จะพูดถึง 3CPDSA , Clinical Tracer และมาตรฐานใหม่  บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเป็นไปโดยราบรื่น ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดใจเล่าถึงปัญหาอุปสรรคที่พบในการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งสรุปแล้วจะเกี่ยวกับเรื่องการขาดความเชื่อมโยง ขาดความตระหนัก ปัญหาการสื่อสาร ไม่นำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ บุคลากรย้ายบ่อยและการเชื่อมลงสู่ชุมชน ทุกโรงพยาบาลได้มองเห็นปัญหาตัวเองและเล่าให้ฟังอย่างเปิดใจ บางรพ.พูดภาษาอังกฤษสลับกับภาษาไทยก็สนุกไปอีกอย่างหนึ่ง แต่ในปัญหาอุปสรรค เราก็จะพบว่ารพ.เหล่านี้มีใจที่จะพัฒนาคุณภาพหลังจากที่อาจจะหยุดไปบางขณะเนื่องจากปัญหาสึนามิก็ตาม เขาเล่าอย่างภาคภูมิใจว่ามีทีม ผอ.ทีมนำที่เข้มแข็ง บุคลากรมีความกระตือรือร้น และได้รับการรับรองหลายมาตรฐานด้วยกัน เช่น ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย Healthy Thailand เป็นต้น ก่อนทำ work shop เราก็จะบรรยายเนื้อหาสักเล็กน้อยก่อน

ในการทำกิจกรรมกลุ่มโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้นำเสนอ Clinical Tracer เรื่องการดูแลผู้ป่วยไส้ติ่งอักสบ เนื่องจากเป็นโรคที่พบเป็นอันดับหนึ่ง ( High volume) และมีแพทย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง 2 ท่าน รับส่งต่อมาจากรพ.ชุมชนเป็นจำนวนมาก มีไส้ติ่งแตกเคยเกิดขึ้น ด้วยเวลาจำกัด การเล่าอาจไม่ละเอียด แต่จากที่ฟังรพ.เล่าแสดงถึงความเข้าใจที่จะนำ Tracer มาใช้ และมีแผนที่จะทำในโรคที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกต่อไปซึ่งโรงพยาบาลนี้มีแพทย์เข้ามาร่วมในการทำกิจกรรมด้วย แต่สิ่งที่ได้บทเรียนจากการทำ work shop คือเมื่อเราพูดถึง Core value 17 ตัว โรงพยาบาลพยายามที่จะหาให้ได้ครบทุกตัว โดยบางครั้งไม่แน่ใจและยังไม่เข้าใจว่า core value นั้นนำมาใช้อย่างไร เช่นไส้ติ่งอักเสบ กับ core value เรื่อง Community responsibility ซึ่งโรงพยาบาลพูดว่าได้นำมาใช้แต่บอกไม่ได้ว่านำมาใช้อย่างไร และสิ่งที่ช่วยในการทำ Clinical Tracer ได้ดีมากขึ้นคือ การนำ 3CPDSA กำกับอยู่ในใจเสมอ

ในช่วงท้าย อ.ดวงสมร จะพูดถึงเรื่องมาตรฐานใหม่ซึ่งเป็นที่สนใจมากของผู้เข้าร่วมประชุม ทางทีมมีความเห็นตรงกันว่ามีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและเปิดใจซึ่งกันและกัน พรพ.ขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของจังหวัดอย่างต่อเนื่องต่อไป

สุดท้ายก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวพังงากันเยอะๆ นะคะ โรงแรมที่พักยังว่างค่ะและขอบอกว่ายังสวยเหมือนเดิมนะคะ ไปให้กำลังใจคนไทยด้วยกันค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

ปอม
IP: xxx.156.134.65
เขียนเมื่อ 
       อยากให้มาพัทลุงบ้างจัง...แต่ไม่ค่อยถนัดภาษาต่างประเทศ...ถนัดอย่างเดียวคือ.." ภาษาทองแดง"