ค่าใช้จ่ายโดยรวม

1.เงินห้อง  ของแต่ละคนที่ค้างอยู่ซึ่งบางคนอาจต้องจ่ายบางคนอาจไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมสงสัยโทรหาอาม

2.เงินงาน Thanks จำนวนคนละ 700 บาท

3.เงินปัจฉิมนิเทศน์ของทางคณะ คนละ 150 บาท ไม่เข้าร่วมงานก็ต้องจ่าย

4.เงินปัจฉิมนิเทศน์ของโปรแกรมวิชาคนละ 300 บาท ต้องจ่ายทุกคน

รวมแล้วต้องจ่ายคนละ 1,150 บาทไม่รวมเงินห้องของบางคนที่ค้างชำระนะครับ

หมายเหตุ กรุณาจ่ายภายในวันศุกร์นี้นะครับ โดยการโอน หรืออะไรก็ตามครับ . . รีบนะครับ  ขอบคุณครับ