GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การนวดแผนโบราณ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

   การนวดแผนโบราณ นั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาไทยในสมัยโบราณ กระแสความนิยมในปัจจุบัน การนวดแผนไทยได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการสืบทอดภูมิปัญญาไทยและสร้างรายได้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

บรรณานุกรม  สารภี สร้อยบัวจันทร์.2550 ตุลาคม .การนวดแผนไทย;สัมภาษณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 140043
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

  • เห็นด้วยครับกับการนวดแผนโบราณ
  • เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา
  • เพราะทุกวันนี้คนในปัจจุบัน เป็นเส้นกันเยอะ
  • การนวดจึงจำเป็นต่อคนในสังคม

ยินดีด้วยนะครับคงจะ สรุปบล็อกส่งอาจารย์ นะเขียนเดียวตั้งหลายบล็อก ยินที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันขอบคุณครับผม

สวัสดีครับ กลุ่มที่ 9 มิตรไมตรี