คนเดินดิน

ต้อนรับนักท่องเทียว (japan)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Usernamemekdem-km9
สมาชิกเลขที่37546
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

สมุดบันทึกของ นายจิรศักดิ์ พรมวาส สมาชิกกลุ่มเม็กดำ 9 (นาดูน) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร รุ่นรหัส 49 ศูนย์เรียนรู้เม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม