ทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัย (๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

ข้อมูลทางสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ดร.อรกนก พรรณรักษา จากงานสิทธิบัตรและนิติกร จากศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติได้มาเข้าพบเพื่อศึกษาข้อมูลทางด้านสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์บริการวิชาการซึ่งรับผิดชอบโดย ผศ.ดร.กันยรัตน์ โลหะวิสุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ คุณนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมูล

 ประเด็นที่ทางท่าน ผู้อำนวยการ MTEC คือ รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงศ์ อดีตวิทยากร QCC จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มาศึกษาข้อมูล คือ

 ๑.นโยบาย,ระเบียบการจัดสรรผลประโยชน์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ม.ข และ ประกาศที่ใช้ประกอบ

 ๒.ข้อมูลสถิติการขอรับสิทธิบัตรและสิทธิบัตรที่ได้รับแล้ว

 ๓.ข้อมูลเกี่ยวกับการนำไปใช้ซึ่งผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญาของ ม.ข

 ๔.ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

 สนในศูนย์ MTEC ดูได้จาก www.mtec.or.th

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

13993

เขียน

31 Jan 2006 @ 14:51
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:15
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก