ทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัย (๑)

  ติดต่อ

  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  

ข้อมูลทางสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ดร.อรกนก พรรณรักษา จากงานสิทธิบัตรและนิติกร จากศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติได้มาเข้าพบเพื่อศึกษาข้อมูลทางด้านสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์บริการวิชาการซึ่งรับผิดชอบโดย ผศ.ดร.กันยรัตน์ โลหะวิสุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ คุณนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมูล

 ประเด็นที่ทางท่าน ผู้อำนวยการ MTEC คือ รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงศ์ อดีตวิทยากร QCC จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มาศึกษาข้อมูล คือ

 ๑.นโยบาย,ระเบียบการจัดสรรผลประโยชน์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ม.ข และ ประกาศที่ใช้ประกอบ

 ๒.ข้อมูลสถิติการขอรับสิทธิบัตรและสิทธิบัตรที่ได้รับแล้ว

 ๓.ข้อมูลเกี่ยวกับการนำไปใช้ซึ่งผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญาของ ม.ข

 ๔.ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

 สนในศูนย์ MTEC ดูได้จาก www.mtec.or.th

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 13993, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:15:48+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บริการวิชาการ#สิทธิบัตร#ทรัพย์สินทางปัญญา#นวตกรรม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)