Story Telling by Pictures

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
AAR-UAC_KKU_Jan 2006

บรรยากาศการทำ AAR ศูนย์บริการวิชาการ

คณะอนุกรรมการ ประจำศูนย์บริการวิชาการ นำโดย รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การทำงานของทีมงานศูนย์บริการวิชาการ

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)