AAR KKU_INNO 2006

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประชุมสรุปผลงานเทคโนโลยีและนวตกรรม วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๑๔.๐๐ น.

ประชุมสรุปและวางแผน KKU_INNO 2007

 เชิญคณะกรรมการจัด"เทคโนโลยีและนวตกรรม ๒๐๐๖" ประชุมทบทวนผลการดำเนินการผลการดำเนินงาน และ เตรียมจัดงานในปี ๒๐๐๗ ต่อไป

ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมการ ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น ๕

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)