ผลการดำเนินกิจกรรม ไตยมาสที่1 ศูนย์บริการวิชาการ มข.

ธวัช มข.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ความเห็น (1)

พิชัย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านธวัช

     สิ้นไตรมาสที่ 2  (คงประมาณเดือน พค.49)ท่าน ผอ.ให้เชิญท่าน ดร.กำจร เป็นประธานฯตรวจประเมิน/ประกันคุณภาพภายในศูนย์ ฯ ท่านธวัช กรุณาเตรียมการ/แผนเสนอ กก.QAศูนย์ฯ

เพื่อมอบผู้เกียวข้องจัดเตรียมข้อมูล จากปัญหาที่ผ่านมา การขอรับประเมิน จุดอ่อนคือ ทีมงานเรามีภารกิจมาก และความเข้าใจที่ศูนย์เราขาดความเข้าใจตรงกันระหว่างส่วนกลาง(มข) และทีมงานศูนย์ในด้าน KPI (การได้มาของRatio ต่างๆ)

     พิชัย