ภาพงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2548

HONEY
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

           ภาพจากงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2548 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2549 ค่ะ 

 
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2548
สาขาการแพทย์แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณยูยีน โกลวาสเซอร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา
และสาขาการสาธารณสุขแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ฮารัลด์ ซัวร์ เฮาเซน จากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ     พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2548
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม สาขาการแพทย์ แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณยูยีน โกลวาสเซอร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ    พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2548
สาขาการสาธารณสุขแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ฮารัลด์ ซัวร์ เฮาเซน จากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
      
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ    ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์       
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2548 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
 
   

            

          ........ ขอขอบคุณ      อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์      ที่กรุณาส่งภาพมาให้ค่ะ ................

================== (@ ^_^@)==========================

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Prince Mahidol International Awardความเห็น (0)