ความเคลื่อนไหวของกองทุนจากคุณเทพพิทักษ์ ในคลอง

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คำคมประจำวันของท่านผู้ใหญ่ "ทำดีอยู่ใต้ฐานพระ ไม่มีใครผลักพระให้ล้มเพื่อดูความดี"

เมื่อวานนี้ได้ลงพื้นเพื่อไปตามหาสิ่งที่ยังขาดอยู่ในการตอบคำถามงานวิจัยและตอบคำถามของตัวเอง เมื่อไปถึงที่ทำการกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๓ ได้พบกับประธานกองทุน ประธานเครือข่าย  วันนี้ลงมาแบบไม่มีเป้าหมายเป็นชิ้นเป็นอัน เพราะทุกครั้งที่ลงมาแบบมีเป้าหมายมักจะผิดหวังกลับไปอยู่เรื่อยๆ เลยลองลงไปแบบไม่มีเป้าหมายแต่ให้เกิดอาการปิ๊งแว๊บว่าอยากได้อะไรในพื้นที่หลังจากท่พูดคุยกันไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

วันนี้ท่านผู้ใหญ่ไม่ค่อยสบายเป็นหวัด ไอตลอดการพูดคุย ได้ถามคำถามที่อยากรู้ ต้องตอบคำถามที่ทางผู้ใหญ่อยากรู้ วันนี้พูดคุยได้เยอะกว่าวันที่เตรียมตัวทุกๆครั้งที่ผ่านมา

วันนี้ขอเอาบทความที่ทางผู้ใหญ่เมพเขียนไว้มาลงให้อ่านกันเล่นๆก่อนนะคะ

"พี่น้องสมาชิก คณะกรรมการ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทุกระดับ คงทราบกันแล้วว่าหลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัตกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับชาติ ของผู้รับผิดชอบเชิงนโยบายอย่างชัดเจน และครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับชาติมการเคลื่อนไหวอย่งเป็นนรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมเวทีเสวนากับพื้นที่เครือข่าย ตัวแทนของแต่ละจังหวัดกับท่านสุวิทย์ คุณกิตติ ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคุณเอ็นนู  ชื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ซึ่งระยะเวลาการทำงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ไขปัยหาและอุปสรรคที่แท้จริงในการระดมรรพกำลัง ค้นหาวิธีคิดและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในการเตรียมตัวเป็นนิติบุคคลตามเงื่อนไขและระยะเวลาตามที่พระราชบัญัติกำหนด คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทุกระดับจะถูกทบทวนบทบาทหน้าที่และวิธีการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยผู้บริหารชุดปัจจุบันให้ความสำคัญกับเครือข่ายกองุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เกิดจากคนทำงานในฐนะผู้มีประสบการณ์ตรงและเป็นพลังสมองที่อยู่กับชุมชน แต่คณะกรรมการเครือข่ายระดับชาติได้จดทะเบียนเป็นสมาคมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อรองรับนโยบายในอนาคตอันใกล้ โดยมีท่านสุวิทย์ คุณกิตติ รับเป็นประธานกิตติมศักดิ์คนแรก  ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวคงพอจะเป็นภาพในอนาคตจัดขึ้น ว่ากองทุนแต่ละกองทุนต้องทบทนบทบาทของตัวเองว่ามีส่วนร่วมกับเครือข่ายทุกระดับได้อย่างไร"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)