วันนี้ได้มีอัดรายการนาโนฟิสิกส์ ของอาจารย์ราม จิตรอารีย์ ครับโดยจะมีอาจารย์มาเป็นวิทยากรอีก 2 คน รวมเป็น 3 คนครับงานของผมในช่วงเช้าคือเป็นผู้ช่วยกล้อง 1 ครับโดยผมจะคอยดูว่ากล้อง 1 นั้นจะถ่ายยังไงครับ พอตกช่วงบ่าย อาจารย์วิจตร ก็ให้ผมได้ลองใช้กล้อง 1 ถ่ายงายจริงต่อเลยครับ ซึ่งกล้อง 1 นั้นส่วนมากจะเป็นการจับภาพเฉพาะรายบุคคลเลยครับและจะมีกล้อง 2 คอยคุมเฟรมเป็นมุมกว้างให้ครับ เราก็จะคอยดูว่าวิทยากรคนไหนพูดเราก็ไปจับภาพที่คนนั้นครับ ซึ่งกล้อง 1 จะต้องทำงานเร็วมากครับ และจะต้องจับภาพให้ถูกต้องแม่นยำและมีภาพที่คมชัดครับ ซึ่งผมยังคงต้องปรับตัวอีกหน่อยครับ