ผลการประชุมเครือข่ายในคลองเดือนมกราคม


การแก้ไขปัญหากองทุนที่ไม่ให้ความร่วมมือ"บางกองทุนที่ไม่ให้ความสำคัญกับเครือข่าย คิดว่าถ้ากองทุนที่ร่วมมือกันอยู่ร่วมกันฟ้องให้เห็นเป็นตัวอย่างได้ กองทุนที่ไม่ให้ความร่วมมือน่าจะกลับมา"

สำหรับการประชุมในวันนี้ก็จะมีหน้าเดิมๆที่เข้าร่วมประชุม การประชุมในวันนี้มีทั้งหมด ๕ วาระ เริ่มต้นจาก

วาระที่ ๑ เรื่องของการแจ้งให้ทราบ เรื่องโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ซึ่งดำริโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นการส่งเสริมแก้ไขปัญหาความยากจน

เรื่อง ไปงานมหกรรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในวันศุกร์ที่ ๑๗ ก.พ นี้ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจะมีทั้งการแสดงผลงานกองทุนหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จและกองทุนที่มีปัญหา อีกทั้งมีการเปิดบูทคลีนิคกองทุนหมู่บ้าน

เรื่องแนวทางการบริหารกองทุนในอนาคตที่จะต้องยกเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกงทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

วาระที่ ๒ เร่องการรับรองรายงนการจัดเวทีศักยภาพของเครือข่ายที่ได้จัดไปเมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา เริ่มจากการเปิด พิธีได้ให้ทางหมู่ ๕ เป็นผู้รับผิดชอบซึ่งดำเนินการได้ดี ต่อมาได้ให้ทาง ธกส. พูดคุยให้ฟังในหัวข้อ"กองทุนหมู่บ้านกับการก้าวเดินไปสู่องค์กรการเงินที่เข้มแข็งและยั่งยืนได้อย่างไร จากนั้นได้แบ่งเป็น๒ กลุ่ม กลุ่มหนึ่งคือสมาชิกกองทุนหมู่ที่ ๕ ได้ดำเนินการพูดคุยค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  อีกกลุ่มเป็นคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนตำบลในคลองซึ่งพูดคุยกันในเรื่องของการทำวารสารและการดำเนินการขั้นต่อไปของเครือข่าย

วาระที่ ๓ เรื่องวารสารเครือข่ายที่จะออกในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งข้อสรุปที่ได้คืออยากให้ออกวันที่ ๑ไม่เกิน ๕ ของทุกดือน เนื่องจากการทำงานของกองทุนอยู่ในช่วงเวลานั้นเป็นส่วนใหญ่ เพื่อจะได้ให้สมาชิกที่เข้ามาส่งเงินหรือทำกิจกรรมกับทางกองทุนได้อ่านวารสารที่จัดทำขึ้นนั้น  ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำวารสารที่ออกมา มีความเห็นว่าเนื้อหาในวารสารดี พอเหมาะ แต่น่าจะทำให้เอกสารมีสีสรรโดยใช้กระดาษสีในการจัดทำเพื่อจูงควมสนใจของผู้รับเอกสาร

วาระที่๔ เรื่องการแก้ไขปัญหาของกองทุน จากมติที่ประชุม ให้ทางเครือข่ายประสานภาคีในการรับมอบอำนาจจากทาง กทบ. (อันนี้ได้ตัวอย่างต้นแบบมาจากทางตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) ในการดำเนินคดีกับกองทุนของหมู่ที่ ๓ ๕ และ ๑๑ ที่มีปัญหาจะทำการฟ้องสมาชิกที่ท้าทายไม่ส่งเงินให้ทางองทุน ในการขออำนาจต้องมีเอกสารสำคัญดังนี้ คือ สัญญากากู้ยืม ใบติดตามทวงถาม และมติของเวทีประชาคมที่มอบอำนาจให้กับคณะกรรมการกองทุนที่จะเป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้อง

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ได้แก่เรื่องของการจัดทำแผนงานโรงการเสนอ อบต. ขอการรับรองจากที่ประชุม  พร้อมทั้งสอบถามเรื่องการเปิดเวทีเพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทุนมี ๒ กองทุนที่เสนอมาคือ กองทุนหมู่ที่ ๑๑ แต่ต้องขอเตรียมตัวในการจัดเวที กองทุนหมู่ที่ ๑๓เดือนหน้าเพื่อเปิดเวทีพร้อมการทำประชาคมชุดใหญ่ แถลงผลการดำเนินการ

สำหรับการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ ที่ผ่านมาได้ใช้เวลาสั้นๆเพียง ๒ ชั่วโมงกว่าๆในการพูดคุย คนเข้าร่วมประชุมน้อยเนื่องจากเป็นวันตรุษจีน

หมายเลขบันทึก: 13960เขียนเมื่อ 31 มกราคม 2006 09:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:22 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี