เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

เหรียญดุษฎีมาลา  เข็มศิลปวิทยา

         บุคคลที่จะได้รับพิจารณาพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา  เข็มศิลปวิทยาต้อมีผลงานประการใดประการหนึ่ง  ดังนี้
(1) คิดค้นความรู้  ระบบ  กรรมวิธี  หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่เป็นผลสำเร็จ
(2) ปรับปรุงความรู้  ระบบ  กรรมวิธี  หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นอันมาก
(3) ได้แสดงให้เป็นที่ปรากฎว่ามีฝีมือและชื่อเสียงยอดเยี่ยมในทางศิลปวิทยา

         หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาคือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

         ผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นิดเดียว   คือโดนมหาวิทยาลัยหนึ่งแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการขอพระราชทานฯ  จึงเกิดแนวคิดที่ขอบันทึกไว้  ดังนี้
1. การพิจารณาเรื่องนี้ควรเข้มงวดจริง ๆ ในทางวิชาการ/ศิลปวิทยา   จึงเกิดคำถามว่าสำนักงานเลขาธิการ ครม. มีความสันทัดจัดเจนเรื่องทำนองนี้แค่ไหน   จะหลีกเลี่ยง "การเมือง" ได้แค่ไหน
2. การพิจารณากลั่นกรองในระดับหน่วยงานควรทำอย่างจริงจัง   คือ Professtionally managed ไม่ใช่ลุกลี้ลุกลนเวียนหนังสือให้กรรมการว่าผ่านหรือไม่ผ่าน   เพราะเกณฑ์ในการพิจารณากว้างและ subjective มาก
3. หากไม่ระมัดระวัง   ต่อไปเกียรติยศนี้จะกลายเป็น "เหรียญโหล"

วิจารณ์  พานิช
 30 ม.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)