นิลเนตร์ 50

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
 27/1/2549  วันนี้ก็ทำงานต่อจากเมื่อวานนี้ค่ะช่วงนี้มีอาจารย์มาใหม่ก็มีคนช่วยทำงานมากขึ้นค่ะผลัดกันเฝ้าห้องทำหน้าที่บริการยืมคืนอุปกรณ์ในห้องโสตทัศนูปกรณ์ หนูก็เลยทำงานอื่นได้บ้าง วันนี้ก็ยังคงเอารูปกิจกรรมของโรงเรียนในปี 2548ไปลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของหมวดต่าง  ๆ อยู่ค่ะ วันนี้ทำได้แค่หมวดเดียวและกลับบ้านครึ่งวันเพราะในตอนบ่ายอาจารย์ประชุมทั้งโรงเรียนห้องต่าง ๆ ก็เลยปิดค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)