BAR : ประชุมสัมนาทางวิชาการเรื่อง"ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน"

นิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สัมมนาดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

ประชุมสัมมนา  ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2549  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

เป้าหมายที่จะไปร่วมอบรม สัมมนา หรือดูงาน คือ  อยากทราบรายละเอียด  ดัชนีชี้วัด ทิศทางความคืบหน้าในการเตรียมการออกนอกระบบราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลางเบื้องต้นร่วมกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  คือ ได้ทราบรายละเอียด หลักการ  ของดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน และ ได้รับทราบความคืบหน้าในการเตรียมการออกนอกระบบราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานบุคคลสหเวชศาสตร์ความเห็น (3)

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ดีครับ กลับมาจะได้ช่วยกันทำการบ้าน
บางอย่าง
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยคนค่ะ

เอื้องหลวง
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ก็ดีนะคะที่เล่าสู่กันฟัง แต่อยากทราบว่าอาทิเช่นอะไรมั่งคะที่เป็นตัวชี้วัดในการทำงานของสายบุคลากร