มุมที่ต้องทราบของ SIN, COS ก็คือมุม 0,30,45,60,90 องศามีหลักดังนี้ครับ

1. กำหนดให้ A คือมุม โดยลำดับที่ 1 คือ มุม "0" ,ลำดับที่ 2 คือ มุม "30",ลำดับที่ 3 คือ มุม "45"ลำดับที่ 4 คือ มุม "60"ลำดับที่ 5 คือ มุม "90"

2. ค่า SIN (A) = square root (ลำดับที่ ลบด้วย1)หารด้วย2 เช่น SIN 30 มุม 30 อยู๋ลำดับ 2 จะ=square root (2-1)/2=1/2หรือ SIN 60 มุม 60 อยู่อันดับ 4 จะ= square root(4-1)/2=square root 3ส่วน2

3.ค่า COS (A) =square root(5-ลำดับที่) หารด้วย2 เช่น COS(30) มุม 30 อันดับ 2 จะ=square root (5-2)/2=square root 3ส่วน2

4.หา TAN (A)=SIN(A)/COS(A) หรือ COT(A)=1/TAN(A) เอาเองได้ครับ

ลองใช้ดูครับ..