เทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ

ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549 นี้  ตั้งแต่เวลา 15.30-20.30  น.  ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ ณ ศาลาพระราชปริญญาบัตร (เดิม) มข. เพื่อลิ้มรสอาหารหลากรสชาติ  และชมการแสดงหลายวัฒนธรรมจาก กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน  กลุ่มประเทศยุโรป  ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  อเมริการและแคนาดา  เรื่องอาหารนั้นสามารถบ่งบอกวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มภูมิภาคได้เป็นอย่างดี  เช่น  วัฒนธรรมการทานข้าวเหนียว  ปลาร้า  การอยู่บ้านเรือนยกพื้นสูง  การนุ่งผ้าขาวม้า  ล้วนแต่บ่งบอกวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มภูมิภาคได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  ขอเชิญชวนทุกท่านครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)