GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การวิเคราะห์หาปริมาณสารในตัวอย่างโดยเทคนิค GC

การวิเคราะห์โดยเทคนิค GC

การวิเคราะห์หาปริมาณสารในตัวอย่างโดยเทคนิค GC หากเตรียมกราฟมาตรฐานช่วงความเข้มข้น 0.06-3.5 mg./mL ค่า R-Square = 0.998 ตรวจสอบ recovery ในช่วงความเข้มข้นตำ ไม่ผ่านเกณฑ์ยอมรับ (มีทั้งตำและสูง) แต่เมื่อมาขยายทำกราฟมาตรฐานเฉพาะในช่วงความเข้มข้นตำ คือ 0.06-0.5 mg./mL ค่า R-Square = 0.999 ตรวจสอบ recovery แล้วอยู่ในเกณฑ์ยอมรับ เป็นไปได้ไหม และเพราะเหตุใด (หมายเหตุ ทำแต่ละความเข้มข้นซำ 3 ครั้ง)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 13908
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)