การวิเคราะห์หาปริมาณสารในตัวอย่างโดยเทคนิค GC

การวิเคราะห์โดยเทคนิค GC

การวิเคราะห์หาปริมาณสารในตัวอย่างโดยเทคนิค GC หากเตรียมกราฟมาตรฐานช่วงความเข้มข้น 0.06-3.5 mg./mL ค่า R-Square = 0.998 ตรวจสอบ recovery ในช่วงความเข้มข้นตำ ไม่ผ่านเกณฑ์ยอมรับ (มีทั้งตำและสูง) แต่เมื่อมาขยายทำกราฟมาตรฐานเฉพาะในช่วงความเข้มข้นตำ คือ 0.06-0.5 mg./mL ค่า R-Square = 0.999 ตรวจสอบ recovery แล้วอยู่ในเกณฑ์ยอมรับ เป็นไปได้ไหม และเพราะเหตุใด (หมายเหตุ ทำแต่ละความเข้มข้นซำ 3 ครั้ง)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคนิคปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ความเห็น (0)