วันนี้มาถึงที่โรงเรียน 8.00 น.ก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมคือดูแลนักเรียนเข้าแถวเหมือนเคยหลังจากนั้นก็ขึ้นไปจัดเก้าอี้ในห้องประชุมครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรจนช่วงบ่ายก็ทำการเปิดห้องประชุมเปิดเครื่องขยายเสียงแล้วนั่งเฝ้าครับหลังจากที่ใช้เสร็จก็ทำการปิดอุปกรณ์และห้องประชุมหลังจากนั้นก็เตรียมตัวกลับบ้านครับ