วิกีพีเดียสารานุกรมออนไลน์

วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย (Wikipedia) คือ (Wikipedia) คือ สารานุกรม เสรีหลายภาษาบน อินเทอร์เน็ต ที่ทุกคนสามารถอ่านและปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา ซึ่งทำให้วิกิพีเดียกลายเป็นสารานุกรมที่ได้รับการแก้ไข รวบรวมและดูแลรักษาจาก อาสาสมัคร หลายแสนคนทั่วโลก ผ่านซอฟต์แวร์ชื่อ มีเดียวิกิ สารานุกรม นูพีเดีย เริ่มต้นเขียนโดย ผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา และ

ในปัจจุบันดำเนินงานโดยมูลนิธิวิกิมีเดียนำโดยจิมมี เวลส์ ผู้ประกอบการด้านอินเทอร์เน็ทชาวอเมริกาและแลร์รี แซงเจอร์ ในปัจจุบันรวมทุกภาษา(ประมาณ 200 ภาษา)มีบทความมากกว่า 2,500,000 ล้านเรื่อง ซึ่งในฉบับภาษาอังกฤษมีมากกว่า 860,000 เรื่อง โดยฉบับภาษาไทยมี 5,928 เรื่อง สารานุกรมวิกิพีเดียได้รับการยอมรับจาก

นักวิชาการและสื่อมวลชน อย่างไรก็ตามการนำไปใช้อ้างอิงในเอกสารทางวิชาการยังคงเป็นข้อถกเถียง ความน่าเชื่อถือของวิกิพีเดียได้ถูกทำการทดสอบ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ได้มีทีมนักวิจัยทดสอบความถูกต้องของ วิกิพีเดียฉบับภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับสารานุกรมบริเตนนิกา ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยนำเรื่องราวเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ไปทดสอบ ผลทดสอบ สรุปว่ามีความถูกต้องใกล้เคียงกัน วิกิพีเดีย ถือเป็นเนื้อหาเสรี ภายใต้ลิขสิทธิ์GFDL โดยมีหลายเว็บไซต์เช่น Answer.com ทำหน้าที่เป็นมิเรอร์ไซต์ ที่แสดงข้อมูลของวิกิพีเดียในเว็บไซต์ของตัวเอง

คุณสามารถเข้าสู่เว็บไซต์สารานุกรมวิกิพีเดียภาคภาษาไทย ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/

วิธีการค้นหาข้อมูลในวิกิพีเดีย

การนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ

นอกจากคุณครูจะแนะนำให้นักเรียนเข้าไปสืบค้นบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ที่มีอยู่อย่างหลากหลายแล้ว สำหรับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นักเรียน

สามารถสืบค้นบทความ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยที่เขียนเป็นภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก จะช่วยให้การเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ เป็นเรื่องที่น่าสนุกสนานและน่าสนใจมาก นอกจากนี้คุณครู และ

ผู้สนใจ ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสารานุกรมวิกิพีเดีย โดยการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

รวมทั้งร่วมเขียนบทความที่เป็นประโยชน์ บันทึกในสารานุกรมวิกิพีเดีย เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้

แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ

ข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจในวิกีพีเดียคือ วิกิตำราและคู่มือ เป็นตำราและคู่มือสาขาวิชาต่าง ๆ วิกิซอร์ซ เป็นเอกสารต้นฉบับ วิกิสปีซีส์ เป็นสารบบอนุกรมวิธาน วิกิคำคม ที่รวบรวมคำคมจากแหล่งต่าง ๆ จำนวนมาก และ วิกิมีเดียคอมมอนส์ เป็นโครงการเพื่อให้บริการคลังข้อมูลกลางสำหรับ ภาพ, ดนตรี,เสียง และ วีดิทัศน์ลิขสิทธิ์เสรี และอาจรวมถึงข้อความและคำพูด เพื่อใช้ในหน้าเอกสารในโครง การต่าง ๆ ของวิกิมีเดีย ภาพทุกภาพที่เก็บในคอมมอนส์จะสามารถเรียกใช้ได้ จากหน้าเอกสารของโครงการ ในอนาคตอาจมีข้อมูลเสรี ดี ๆ ในรูปแบบอื่นจากวิกิพีเดีย ให้บริการแก่มวลชนอีก

หวังว่าทุกท่านคงได้ใช้วิกิพีเดียให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ และช่วยกันต่อยอดองค์ความรู้ที่ทุกท่านมีเข้าสู่วิกิพีเดีย ให้เกิดประโยชน์ในโอกาสต่อไป

หน้าจอวิกิคำคม

หน้าจอวิกิมีเดียคอมมอนส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Apinun's blogความเห็น (0)