การบรรยาย "ทำงานในมหาวิทยาลัยอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ" เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549

ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ให้บรรยายเรื่อง "ทำงานในมหาวิทยาลัยอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ"  ในโอกาสการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ที่ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  ส่วนหนึ่งของคำบรรยายปรากฏดังในภาพ

New Organization Management

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)