ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ให้บรรยายเรื่อง "ทำงานในมหาวิทยาลัยอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ"  ในโอกาสการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ที่ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  ส่วนหนึ่งของคำบรรยายปรากฏดังในภาพ

New Organization Management