GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การบรรยาย "ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549

ได้รับเชิญจากศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรศ.ดร.เศกสรรค์  ยงวณิชย์  ให้บรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แก่ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวและหอการค้าในภาคอีสาน  ศูนย์วิจัยนี้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์มาก  จะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของภูมิภาคได้เป็นอย่างดี  ส่วนหนึ่งของคำบรรยายปรากฏดังในภาพ

ยุทธศาสตร์รวมประเทศ

ยุทธศาสตร์ภาพรวมของประเทศ

Strategic of Tourism

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศและกลุ่มจังหวัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 13910
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)