25-27 มกราคม 49 ไปอบรม เคเอ็ม มา นึกว่าอะไร ฟังดูแล้วก็โอเคดีครับ เพราะได้พบปะกับอาจารย์ที่เก่งๆ เรื่องการประกันคุณภาพ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้มุมมองใหม่ๆ เยอะเลย!โดยเฉพาะเรื่องระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำประกันคุณภาพ ที่ใช้การ link ข้อมูล แล้วก็ประทับอาจารย์ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โอกาสหน้า อยากไปอีก