โครงการอบรมหลักสูตรเรียนรู้วิธีการของ hacker

hacker, อบรม, หลักสูตร

"HACK Step by Step"
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเรียนรู้วิธีการของ hacker
  และเพื่อการป้องกัน ระยะเวลาในช่วงวันที่ 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2549

เข้าชมรายละเอียดได้ที่

       http://www.it.msu.ac.th/genetic/temp/train/hack.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Informatics MSUความเห็น (0)