สุไลมาน 50

20 มกราคม 2549

            สวัสดีครับ...

        วันนี้มีการถ่ายทำของสาขา ฟิสิกส์ มี อ.ราม ติวารี เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมี นักเรียนจากโรงเรียน ศรีวิกรณ์ มาเข้าร่วมในการถ่ายทำจำนวน 60 คน แต่พอถึงเวลาถ่ายทำจริง ๆใช้นักเรียนแค่ 20 คน เท่านั้น

   หน้าทีของผมในวันนีคือ ก่อนการถ่ายทำ อ. รามให้ผม จัดการเรื่องอาหารเที่ยงให้กับน้อง ๆ ที่มาถ่ายทำโดยจดรายการอาหารแล้วไปสั่งที่โรงอาหารของสสวท.

  พอถึงช่วงถ่ายทำ ผมก็ทำหน้าที่เป็น Prop คือ จัดสตูดิโอจัดอุปกรณ์ในสตูดิโอระหว่างการถ่ายทำ ในการถ่ายครั้งนี้มีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ด้วย หรือ ทำตามคำสั่งของผู้กำกับเวที (Floor)

ช่วงเย็น.....อ.วิจิตร ก็สอนเกี่ยวกับเครื่องตัดต่อให้กับเพื่อนที่มาฝึกงานใหม่อีก 4 คนผมก็เข้าฟังด้วย เพราะบางส่วนก็ยังไม่เข้าใจและมีเรื่องของการ Convert ด้วย และสิ่งที่ได้ในการเรียนครั้งนี้คือ

             - การ Convert file  คือ การแปลงไฟล์ที่นำไปใช้ในเครื่อง PC และเครื่องต่างๆเช่น เครื่องเล่น VCD และการ Convert file  คือ การทำให้ไฟล์มันเล็กลงเราก็สามารถทำได้ และโปรแกรมที่เรียนในวันนี้ ก็คือ Progarm Conopus ProCoder  ค่ะ

         - ความรู้ที่ได้เพิ่มเติมจากการเรียนในวันนี้ ก็คือ การที่เราจะนำ แผ่น VCD หรือ DVD มา Insert ในโปรแกรม DPS โปรแกรมมันจะไม่ยอมอ่านให้ ถ้าเรานำผ่าน CPU เนื่องจากโปรแกรม จะทำการล็อคไว้ในเรื่องของลิขสิทธิ์ ถ้าเราจะ Insert เราต้องนำแผ่นผ่าน เครื่องเล่นอีกที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุไลมานความเห็น (0)