สคส. ให้ความร่วมมือ "จับภาพ KM ติดดาว" ของ UKM

สคส. ให้ความร่วมมือ "จับภาพ KM ติดดาว" ของ UKM

         ในการประชุมธุรการของ UKM Network  เมื่อวันที่ 27 ม.ค.49   ผมได้รับปากว่า สคส. จะร่วมมือกับ UKM ในการไป "จับภาพ" CoP ติดดาว (ระดับ 4 - 5 ดาว) ในหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัยสมาชิก UKM   โดยทีมจับภาพจะมี 2 คน   คนหนึ่งไปจาก สคส. และอีกคนหนึ่งไปจาก มอ.   สมาชิกเจ้าภาพจัดการประชุม UKM คราวหน้า (6 - 8 เม.ย.49)

ผู้แทน สคส. จะเป็นคุณธวัช  เป็นตัวยืน   แต่อาจต้องมีคนอื่นแทนบ้างหากคุณธวัชไม่ว่าง

คุณธวัชจะเป็นผู้ยกร่าง (1) เกณฑ์ CoP ติดดาว ระดับ 4, และ 5 ดาว    (2) แบบสอบถามสำหรับให้ Candidate ของ CoP ติดดาวกรอกส่งให้คุณเมตตา  ชุมอินทร์ ของ มอ.  ภายในวันที่ 10 ก.พ.49   แล้วทาง มอ. ต้องปรับปรุงให้เสร็จภายในวันที่ 17 ก.พ.49   แล้วส่งให้มหาวิทยาลัยสมาชิก UKM กรอกและส่งกลับมายัง มอ.   ภายในวันที่ 28 ก.พ.49   เพื่อจะได้มีเวลาให้ทีมจับภาพไปดำเนินการจับภาพภายในเดือนมีนาคม 2549

ผมขอเสนอเงื่อนไขในการไป "จับภาพ" ดังนี้
(1) แต่ละมหาวิทยาลัยสมาชิกเสนอ CoP candidate มาไม่เกินมหาวิทยาลัยละ 3 CoP   เพื่อให้ทีม "จับภาพ" เลือก 1 CoP   การ "จับภาพ" จะทำมหาวิทยาลัยละไม่เกิน 1 CoP   บางมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มี CoP ที่เข้าเกณฑ์อย่างแน่นอนก็จะไม่มีการไป "จับภาพ"
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักของทีม "จับภาพ" ออกโดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับบริการ "จับภาพ"    ซึ่งหมายความว่าการ "จับภาพ" นี้ถือเป็นบริการที่ สคส. ให้แก่สมาชิก UKM โดยไม่คิดค่าบริการ   แต่ผู้ได้รับค่าบริการต้องออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง
(3) ในกรณีที่พบว่าเป็น KM ติดดาวระดับ 5 ดาวและน่าสนใจมาก   สคส. อาจมีบริการพาสื่อมวลชนไปเยี่ยมหรือเขียนข่าวลงสื่อมวลชน   เป็นการเผยแพร่ผลงาน KM ของมหาวิทยาลัยนั้น
(4) CoP ติดดาวที่ทำต่อเนื่องสม่ำเสมอจะได้รับการพิจารณาเชิญไปร่วมมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 3 ในเดือนธันวาคม 2549

วิจารณ์  พานิช
 29 ม.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)