GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สคส. ให้ความร่วมมือ "จับภาพ KM ติดดาว" ของ UKM

สคส. ให้ความร่วมมือ "จับภาพ KM ติดดาว" ของ UKM

         ในการประชุมธุรการของ UKM Network  เมื่อวันที่ 27 ม.ค.49   ผมได้รับปากว่า สคส. จะร่วมมือกับ UKM ในการไป "จับภาพ" CoP ติดดาว (ระดับ 4 - 5 ดาว) ในหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัยสมาชิก UKM   โดยทีมจับภาพจะมี 2 คน   คนหนึ่งไปจาก สคส. และอีกคนหนึ่งไปจาก มอ.   สมาชิกเจ้าภาพจัดการประชุม UKM คราวหน้า (6 - 8 เม.ย.49)

ผู้แทน สคส. จะเป็นคุณธวัช  เป็นตัวยืน   แต่อาจต้องมีคนอื่นแทนบ้างหากคุณธวัชไม่ว่าง

คุณธวัชจะเป็นผู้ยกร่าง (1) เกณฑ์ CoP ติดดาว ระดับ 4, และ 5 ดาว    (2) แบบสอบถามสำหรับให้ Candidate ของ CoP ติดดาวกรอกส่งให้คุณเมตตา  ชุมอินทร์ ของ มอ.  ภายในวันที่ 10 ก.พ.49   แล้วทาง มอ. ต้องปรับปรุงให้เสร็จภายในวันที่ 17 ก.พ.49   แล้วส่งให้มหาวิทยาลัยสมาชิก UKM กรอกและส่งกลับมายัง มอ.   ภายในวันที่ 28 ก.พ.49   เพื่อจะได้มีเวลาให้ทีมจับภาพไปดำเนินการจับภาพภายในเดือนมีนาคม 2549

ผมขอเสนอเงื่อนไขในการไป "จับภาพ" ดังนี้
(1) แต่ละมหาวิทยาลัยสมาชิกเสนอ CoP candidate มาไม่เกินมหาวิทยาลัยละ 3 CoP   เพื่อให้ทีม "จับภาพ" เลือก 1 CoP   การ "จับภาพ" จะทำมหาวิทยาลัยละไม่เกิน 1 CoP   บางมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มี CoP ที่เข้าเกณฑ์อย่างแน่นอนก็จะไม่มีการไป "จับภาพ"
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักของทีม "จับภาพ" ออกโดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับบริการ "จับภาพ"    ซึ่งหมายความว่าการ "จับภาพ" นี้ถือเป็นบริการที่ สคส. ให้แก่สมาชิก UKM โดยไม่คิดค่าบริการ   แต่ผู้ได้รับค่าบริการต้องออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง
(3) ในกรณีที่พบว่าเป็น KM ติดดาวระดับ 5 ดาวและน่าสนใจมาก   สคส. อาจมีบริการพาสื่อมวลชนไปเยี่ยมหรือเขียนข่าวลงสื่อมวลชน   เป็นการเผยแพร่ผลงาน KM ของมหาวิทยาลัยนั้น
(4) CoP ติดดาวที่ทำต่อเนื่องสม่ำเสมอจะได้รับการพิจารณาเชิญไปร่วมมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 3 ในเดือนธันวาคม 2549

วิจารณ์  พานิช
 29 ม.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): kmukmอุดมศึกษาติดดาว
หมายเลขบันทึก: 13847
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)