สืบเนื่องจากงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2548 (วันพฤหัสบดี 26 มกราคม 2549) นั้น มีบทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ยูยีน  โกลวาสเซ่อร์  (Professor Eugene Goldwasser, Ph.D.) สั้นๆ    ลงในหนังสือพิมพ์ The Nation      ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2549 ค่ะ 
         โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่
http://www.nationmultimedia.com/search/page.arcview.php?clid=11&id=126841&date=2006-01-29&usrsess=
      จากบทสัมภาษณ์   มีประโยคหนึ่งที่น่าจะเป็นข้อคิดสำหรับใครหลายๆ คือ  คือ "If you work hard when you are young, you don't have to work hard when you get old"
       บล็อกก่อนหน้านี้
ข่าวงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล, ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล