สมศ ประกาศกรอบการประเมิน ปี ๒๕๔๙

 ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ สมศ ได้ประกาศ "กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๔๙" ลองอ่านได้ที่นี่ ครับ  Link ประเด็นที่สำคัญ คือ ต้องมีข้อมูลยัอนหลัง สามปีด้วยครับ

JJ