ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล

  ติดต่อ

การรวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล

ในการรวบรวมข้อมูลหรือค่าของตัวแปรใด ๆ มีขั้นตอนที่กล่าวได้โดยรวม ๆ ดังต่อไปนี้

1.1  กำหนดจุดมุ่งหมายในการรวบรวมข้อมูล และนิยามตัวแปร

1.2  เลือกเครื่องมือวัดและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

1.3  สร้างหรือดัดแปลงเครื่องมือให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง


1.4  เลือกตัวอย่าง

1.5  ลงมือเก็บรวบรวมข้อมูล


1.6  บันทึกและประมวลผล


1.7 นำข้อมูลไปวิเคราะห์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 13805, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 14:57:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิจัย#วิจัยทางการพยาบาล#พย.615

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)