สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดชุมพร

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วสัยทัศน์ สกย.จ.ชุมพร.....

ขอแนะนำตัวก่อนนะคะ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดชุมพร  ใช้อักษรย่อว่า  สกย.จ.ชุมพร  ตั้งอยู่เลขที่  95/2  หมู่ที่ 4 ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  86190  โทรศัพท์ 0-7753-4243  โทรสาร 0-7753-4244  วิสัยทัศน์ของ สกย.จ.ชุมพร  คือ  "สร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง  รักษาสิ่งแวดล้อม  บริการจริงใจ  นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนและสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ORRAF-Chumphonความเห็น (2)

พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.151.46.131
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

            ตอนนี้ทำกิจกรรม KM ไปถึงไหนแล้วครับ  อย่าลืมเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานที่ทำอยู่ด้วยนะครับ

                                     พรสกล ณ ศรีโต

                                       19/7/2548

พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.151.46.131
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

            ตอนนี้ทำกิจกรรม KM ไปถึงไหนแล้วครับ  อย่าลืมเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานที่ทำอยู่ด้วยนะครับ   เล่าให้ฟังกันบ้างครับ

                                     พรสกล ณ ศรีโต

                                       19/7/2548