โจทย์วิจัยด้าน KM (4)

โจทย์วิจัยด้าน KM (4)


          Iske P & Boersma W. Question and answer system for knowledge sharing : concepts,  implementation and return on investment.  J of Knowledge Management 2005; 9 (1) : 126 – 145

          Iske P & Boersma W. Question and answer system for knowledge sharing : concepts,  implementation and return on investment.  J of Knowledge Management 2005; 9 (1) : 126 – 145


          บทความชิ้นนี้มาจากเนเธอร์แลนด์   ผู้เขียนคนแรกทำงานธนาคาร   ส่วนคนหลังเป็น CEO ของบริษัทที่ปรึกษาด้าน KM   ดูแค่ผู้เขียนก็รู้ว่าบทความนี้เป็นเรื่องของ KM ในวงการธุรกิจ


          เป้าหมายของการวิจัยนี้   ก็เพื่อดูว่าจะใช้คำถามเป็นตัวกระตุ้นหรือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างไร


          เมื่อวานนี้   คุณหมออนุวัฒน์เข้ามาแสดงข้อคิดเห็นในบล็อกของผม (link) ว่าการตั้งคำถามเชิงยั่วยุให้เล่าผลสำเร็จเล็ก ๆ ของตน   มีส่วนช่วยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก


          กลับไปที่บทความข้างต้น   เขาตอบคำถามวิจัยโดยใช้ case studies ผสมผสานกับ literative review


จินตนาการสู่วงการวิจัย KM ของไทย

          นักวิจัยด้าน KM ของไทย   น่าจะเริ่มโดยการตั้งคำถามที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ KM   แล้วสมมติคำตอบหรือโมเดลขึ้นมา (อย่างน่าจะสมเหตุสมผล – ตามที่ได้ประมวลความรู้ความเข้าใจเรื่อง KM มาอย่างหนัก)   แล้วจึงหาข้อมูลจากกรณีศึกษามานำเสนอ   และวิเคราะห์ให้เห็นว่าคำตอบหรือโมเดลที่ตนคิดขึ้นนั้นเป็นจริงหรือไม่   ภายใต้ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดบ้าง


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         17 ก.ค.48


หมายเหตุ       มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้ามาขอความช่วยเหลือทางอี-เมล์บ้าง   ทางการ comment ในบล็อกบ้าง   ผมจะไม่ตอบโดยตรงเป็นราย ๆ นะครับ (เพราะทำไม่ไหว – แก่แล้ว) ขอนำมาตอบรวม ๆ ในบล็อกนี้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 
เพิ่งทราบว่าอาจารย์แก่แล้วค่ะ