ปัจจุบันนี้กระแสการออกกำลังกายมีความจำเป็นอย่างมาก แต่เราจะทราบได้อย่างไรถึงการพัฒนาทางด้านร่างกายของประชากรในประเทศ เราควรที่จะมีการสร้าง Baseline ขึ้นมาในการหา Norm ด้าน physical fitness และ Mental fitness ของประเทศกันดีกว่า มาร่วมการ Brain Strom หาเจ้าภาพและวางระบบงานกันดีกว่าเพื่อที่จะได้ทำให้ประเทศไทยมี เกณฑ์มาตรฐานของประเทศ หาเจ้าภาพ และพูดคุยกันว่าควรจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างเพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป