จากหัวใจ  คนทำ  กรำงานหนัก
ด้วยความรัก  "เนื้องาน"  จึงมั่นหมาย
ทุ่มความคิด  ความหวัง  พลังกาย
 
ฟื้นห้องสมุด จาก"ตาย"  ให้มีชีวิต