ฉุยฉายพราหมณ์

           วันนี้ขอนำเสนอการแสดงรำฉุยฉายในชุดที่ 2 เพื่อที่จะได้ต่อเนื่อง กับรำฉุยฉายศูรปนักขา ในบันทึกแรกของรำฉุยฉาย รำฉุยฉายที่จะนำเสนอ คือ รำฉุยฉายพราหมณ์เป็นรำฉุยฉายที่งดงามและมีชื่อเสียงอยู่ในระดับแนวหน้าก็ว่าได้ เรามารู้จักที่มาของรำฉุยฉายพราหมณ์กันเลยนะครับ 

      

          ฉุยฉายพราหมณ์อยู่ในการแสดงละครเบิกโรงชุดพระคเณศเสียงา โดยการดำเนินเรื่องมีอยู่ว่า พราหมณ์ปรศุรามขอเข้าเฝ้าพระอิศวรพระผู้เป็นเจ้า แต่พระคเณศห้ามไว้จึงเกิดการวิวาทกันขึ้น ปรศุรามสู้ไม่ได้จึงใช้ขวานที่พระอิศวรประทานให้ขว้างไปยังพระคเณศหมายสังหาร พระคเณศทรงเห็นขวานก็จำได้ว่าเป็นของพระบิดา ด้วยความเคารพในพระบิดาจึงไม่หลบ และใช้ศีรษะรับขวาน ทำให้ขวานถูกงาซ้ายขาด  

              

                 พระอุมามเหสีของพระอิศวรทรงกริ้วปรศุรามมาก จึงสาปให้ปรศุรามหมดแรงล้มลง ปรศุรามจึงเอ่ยวาจาขอให้พระนารายณ์พระผู้เป็นเจ้าช่วย พระนารายณ์จึงทรงแปลงกายเป็นพราหมณ์น้อย มารำถวายพระอิศวร ครั้นรำเสร็จเป็นที่พอพระทัยของพระอิศวร และพระอิศวรกล่าวจะให้รางวัล ให้ขอมาหนึ่งข้อ พราหมณ์จึงทูลขอให้ปรศุรามมีพลังกับมาดั่งเดิม การรำฉุยฉายชุดนี้เป็นการแสดงความชื่นชมที่พระนารายณ์แปลงตัวได้สวยงาม  

 

ปี่พาทย์ทำเพลงรัว

 

ร้องฉุยฉาย

 

ฉุยฉายเอย

 

ช่างงามขำช่างงามโยกย้าย

 

สะเอวแสนอ่อนอรชรช่วงกาย

 

วิจิตรยิ่งลายที่คนประดิษฐ์

 

สองเนตรคมขำแสงดำมันขลับ

 

ชม้อยเนตรจับช่างสวยสุดพิศ

 

สุดสวยเอย

 

ยิ่งพิศยิ่งเพลินชวนให้งงงวย

 

งามหัตถ์งามกรช่างอ่อนระทวย

 

ช่างนาดช่างนวยสวยยั่วนัยนา

 

ทั้งหัตถ์ทั้งกรก็ฟ้อนถูกแบบ

 

ดูยลดูแยบสวยยิ่งเทวา

 

ร้องแม่ศรี

 

น่าชมเอย

 

น่าชมเจ้าพราหมณ์

 

ดูทั่วตัวงาม

 

ไม่ทรามจนนิด

 

ดูผุดดูผ่อง

 

เหมือนทองทาติด

 

ยิ่งเพ่งยิ่งพิศ

 

ยิ่งคิดชมเอย

 

น่ารักเอย

 

น่ารักดรุณ

 

เหมือนแรกจะรุ่น

 

จะรู้เดียงสา

 

เจ้ายิ้มเจ้าแย้ม

 

แก้มเหมือนมาลา

 

จ่อจิตติดตา

 

เสียจริงเจ้าเอย

  

          ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเร็วลา