วันนี้ (25 ม.ค.49) เมื่อ 40 ปีก่อน (7)

ทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะ

ค่ำวันที่ 25 มกราคม 2549  มีกิจกรรมการจัดงาน "ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ" ประจำปี 2548 ณ หอศิลปวัฒนธรรม  ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน ประจำปี 2548  จำนวนกว่า 150 คน  มีคุณลักษณะที่สำคัญที่สังเกตุได้จากคำสัมภาษณ์ของบุคคลที่ได้รับรางวัลเหล่านี้คือ เป็นผู้คิดเชิงบวกกับหน่วยงานและเพื่อนร่วมงาน  มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี  มีความสามารถด้านการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานเป็นทีม  และเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน  ตลอดจนเป็นผู้มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติเหล่านี้ถือว่าเป็นสมรรถนะหรือ Competency สำหรับหน่วยงานที่ต้องการสรรหาบุคคลเข้าทำงานในอนาคต 

หากมองย้อนไปใน 40 ปีก่อน  คงคาดเดาได้ว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่นคงมีบุคคลที่คุณลักษณะเช่นนี้อยู่จำนวนไม่น้อย  ทำอย่างไรองค์กรจึงจะปกปักรักษาและส่งเสริมตลอดจนให้กำลังใจในการทำงานให้บุคคลเหล่านี้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่  เป็นโจทย์ที่มหาวิทยาลัยต้องนำไปวางระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)