หลังจาก อศจ. ได้จัดงบประมาณแล้ว

1. ทางวิทยลัยได้การจัดหาวิชาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน

2. มีวิชา ซ่อมจักรยานยนต์ ช่างทำเหล็กดัด ดอกไม้ประดิษฐ์