การจัดการความรู้ที่แฝงอยู่ในใจ

คุณอำนวยช่วยใครบ้าง

ใน KM MODEL ปลาทู ของท่าน ดร.ประพันธ์ ผาสุขยืด บอกไว้ว่าในตัวปลาทู มี3 ส่วนหลักที่สำคัญ คือ1ส่วนหัว 2ส่วนกลางลำตัว 3.ส่วนหาง ผมจึงอยากรู้หน้าที่และความสำคัญของปลาทูส่วนกลางลำตัวมีข้อใดบ้างเพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ที่แฝงอยู่ในใจความเห็น (0)