ขอความรู้และแลกเปลี่ยน

การปลูกต้นไม้บนคันนา

ขอเชิญสมาชิกผู้สนใจใช้ที่ว่างเปล่าบนคันนาปลูกยุคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่  โตเร็ว   ตลาดต้องการมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ต้องการสมาชิกร่วมพลิกฟื้นแผ่นดินอิสานให้เป็นแหล่งป่าไม้ของโลก   ช่วยให้มีรายได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติโดยรวม

        เชิญท่านผู้ที่สนใจ/มีประสบการณ์ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเป็นวิทยาทาน

                                           ปีติชา    ทุมเทียง

                                                   25มค 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมนักพัฒนาเกษตรอิสานความเห็น (0)