วันนี้ (25 ม.ค.49) เมื่อ 40 ปีก่อน (1)

มข. 40 ปี

วันที่ 25 มกราคมของทุกปี นอกจากจะถือว่าเป็นวันกองทัพไทยแล้ว (ทั้งที่ควรเป็นวันที่ 18 มกราคม มากกว่า) เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2509 จึงถือว่าเป็นวันครบรอบ 40 ปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเป็นทางการ ทั้งที่ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2507 โดยฝากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล 

การก่อกำเนิดของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2484 โดยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาคโดยริเริ่มจัดตั้งที่จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นหัวหน้าคณะสำรวจ และจัดทำโครงการ  แต่ได้สะดุดหยุดลงเนื่องจากเกิดสงครามอาเซียบูรพา  จนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2503 ที่มีจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีโครงการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเห็นสมควรให้มีมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าวด้วย มีมติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2505 ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น  โดยให้เป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์  โดยมีนายอภัย จันทวิมล  เป็นประธานอนุกรรมการเตรียมการยกร่างพระราชบัญญัติ เสนอชื่อสถาบันแห่งนี้ว่า "Khon Kaen Institute of Technology" (K.I.T.)  คล้ายกับ M.I.T. ของสหรัฐอเมริกา  โดยมอบหมายให้นายบุญชนะ  อัตถากร เสนอขอความช่วยเหลือเงินทุนพิเศษจากสหประชาชาติ กับทั้งสรรหาผู้เชี่ยวชาญมาร่วมดำเนินงาน และตัดสินใจเลือกบริเวณบ้านสีฐานเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย  การก่อสร้างอาคารหลังแรกคือ อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ (SC 01) ในปัจจุบัน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2507 เป็นอาคาร 4 ชั้น บนตำแหน่งที่เด่นที่สุดและสูงที่สุดในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สำหรับนักศึกษารุ่นแรกมีจำนวนทั้งสิ้น 107 คน  เป็นนักศึกษาวิชาเกษตรศาสตร์ 49 คน และวิศวกรรมศาสตร์ 58 คน  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2507  อาจารย์รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประกอบด้วย ดร.ทิม  พรรณศิริ  นายประเชิญ  กาญจโนมัย  ดร.วิทยา  เพียรวิจิตร  นายอรรถ  บุญนิธี  ร.อ.นิพนธ์  เปาโรหิต  ร.อ.หลาบ  รับสิริ  นางสาวนิ่มนวล  ประนิช  นายวิโรจน์  พงศ์สกุล นายสมจิตร  ยอดเศรณี  นายพักตร์  ไชยวงศ์เกียรติ  นายชัยทัศน์  ไพรินทร์  นายเข้มแข็ง  สีตะธนี  นายชัยชาญ  มณีนุษย์  นายสมเกียรติ  ตั้งพูนผล  และนางสาววรรณศรี  บุญยรัตพันธุ์ 

ประตูทางเข้าสีฐาน

ประตูทางเข้าสีฐานซึ่งร.อ.นพ.หลวงเสริม  ปรุงสุข เป็นผู้ปลูกสร้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (1)

pure
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

รออ่านตอนที่ 2 ขอบคุณค่ะ

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

13301

เขียน

25 Jan 2006 @ 12:07
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:15
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก