สร้างบทเรียน e-larning พัฒนาเทคนิคการสอนคุณธรรมจริยธรรมของครู

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจะจัดสร้างบทเรียน e-learning เรื่องเทคนิคการสอนคุณธรรมจริยธรรม
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา(สคบศ.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะจัดสร้างบทเรียน e-learning  เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนคุณธรรมจริยธรรม  และเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนและนำไปพัฒนาการสอนให้ประทับใจผู้เรียน  คาดว่าจะใช้เวลาสร้างประมาณ 3 เดือน  แล้วจึงเปิดการเรียนบนเครือข่าย  โดยเปิดรับสมัครในระบบ Guru Online  ของสคบศ.  ที่  www.idea.ac.th 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวิถีพุทธความเห็น (1)

keota
IP: xxx.154.117.2
เขียนเมื่อ 

จะเริ่มสร้างเมื่อไร จะขอเรียนรู้วิธีการด้วยนะคะ

kate