เคล็ดลับในการพูดภาษาอังกฤษ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เคล็ดลับที่ 1 เรียนรู้การเน้นลงน้ำหนักเสียง

ได้อ่านเคล็ดลับ 7 ประการจาก Web ของคุณ Josef Essberger ที่ http://www.englishclub.com ซึ่งทำขึ้นสำหรับคนเรียน คนสอนภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ดี และได้รับอนุญาตให้แปลเป็นไทยได้ ก็เลยขอยกมาไว้ใน blog นี้วันละข้อ

ข้อแรกเค้าบอกว่าให้เรียนรู้การเน้นเสียง ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพูดและฟังภาษาอังกฤษอย่างที่เคยเล่ามาแล้วว่าจะทำให้สามารถสื่อสารได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่การเน้นให้ถูกที่นี่เอง

เค้ายกตัวอย่างคำว่า photograph, photographer and photographic ว่าเน้นเสียงคนละที่

คำแรกเน้นที่ โฟ๊ะ โตะ กราฟ (สองเสียงหลังเบาๆหน่อย)

คำที่สองเน้นที่พยางค์ที่สอง เป็น โฟะ โท้ กราฟเฟ่อ

คำที่สามเน้นที่ กราฟ เป็น โฟะ โตะ กราฟ ฟิค (โฟ กับ โตะ มาแบบติดๆกัน ไม่ดังมาก)

ซึ่งการเน้นเสียงนี้จำเป็นมากสำหรับคำที่มากกว่า 2 พยางค์ ทุกคำ (เค้าเน้นว่าทุกคำ จริงๆ) ตัวอย่างเช่น TEACHer, JaPAN, CHINa, aBOVE, converSAtion, INteresting,
imPORtant, deMAND, etCETera, etCETera, etCETera (จะเน้นเสียงที่ตรงตัวแดง) เค้าบอกว่าหูของเจ้าของภาษาเค้าจะคอยฟังพยางค์ที่เน้นเสียงไม่ใช่พยางค์ที่เสียงเบา เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักการเน้นเสียงในพยางค์ที่ถูกต้องก็จะทำให้เป็นที่เข้าใจได้ง่าย (และถ้าเน้นผิดก็ เป๋อกันไปเลย)

ดังนั้นขั้นแรกก็คือการ ฟังและจำ วิธีการเน้นเสียงของคำจากเจ้าของภาษาเวลาฟังจากวิทยุ หรือในหนัง  แล้วก็จะสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง

ถ้าหากอยากฝึกแบบเอาจริงเอาจังก็แวะเข้าไปได้ที่ link ข้างล่างนี่เลยค่ะ ทรัพยากรเพียบ
More about Word Stress (with audio files):
http://www.englishclub.com/pronunciation

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน effective English usageความเห็น (9)

ปารมี
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 
เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ ที่นำมาบอกเล่า รออ่านอยู่ตลอดเวลา
mitochondria
IP: xxx.11.37.107
เขียนเมื่อ 
ดีจังเลย พี่โอ๋ แต่ทำไงดี พูดยังไงก็ออกเสียงเหมือนอย่างที่พี่โอ๋แนะนำไม่ได้ จนถึงตอนนี้ คำว่า bound กับ brown ก็อ่านว่า บาว  หรือจะ bar กับ bra ก็อ่านว่า บา  เหมือนกันหมด จะฝรั่งหรือคุณยุ่นแถวนี้ กุมขมับหมดแล้ว สงสัยเขาจะหัดพูดไทยง่ายกว่ามั้ง ว่าแล้วเราก็สบายใจเฉิบของเราต่อไป มันเป็นปัญหาของเขาไง ที่ฟังเราพูดไม่รู้เรื่องเอง.....5555
ศิริ
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณสำหรับเคล็ดลับดี ๆ ค่ะ
โอ๋-อโณ
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

สองคำที่คุณ mitochondria ยกมานี่ก็ออกจะคล้ายกับเสียงควบกล้ำ กับเสียงธรรมดาของภาษาไทยเรานะคะ น่าจะต้องฝึกให้ได้ (อย่างน้อยก็ต้องเอาไว้สอนสองสาวน้อยน่ารักนะคะ คุณพ่อ) ส่วนคำที่เราออกเสียงแยกยากนั้นมีเยอะค่ะ อย่างเช่น ship กับ chip พี่ฟังยังไงก็ไม่แตกต่าง ฝรั่งบอกวิธีทำปากให้ออกเสียง แล้วบอกพี่ว่าพี่ทำเสียงถูกแล้ว (คือเราชี้ว่าเราหมายถึง เรือ หรือว่า มันฝรั่งแผ่นทอด) แต่พี่บอกเค้าไปว่าหูเราฟังแล้วไม่เห็นจะต่างกันเลย มีแต่ริมฝีปากที่เปลี่ยนรูปเท่านั้น คำพรรณนี้ล่ะค่ะ ที่พี่ยอมแพ้ และยินดีให้เป็นปัญหาของเขา (คนฟังเราพูด)ต่อไป

ธวัศชา
IP: xxx.26.78.8
เขียนเมื่อ 

ผมอยากจะให้หลักในการออกเสียงให้คล้ายหรือเหมือนฝรั่ง คือเริ่มตั้งแต่ 1 2 3 4 และ5 พยางค์ ซึ่งแต่ละพยางค์จะออกเสียงแตกต่างกัน สรุปว่า ถ้าจับหลักได้ว่า คำแต่ละพยางค์ออกเสียงอย่างไร จะทำให้ออกเสียงได้เหมือนฝรั่งมากขึ้น ลองไปฝึกดูแล้วจะรู้ว่ามันง่ายกว่าที่คิด หากไม่ได้ ถามไม่ได้ ความจริงผมไม่ค่อยได้เข้ามาดู ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ผมกำลังทำวิจัยเรื่องการพูดภาษาอังกฤษของคนไทย อยู่ ก็เลยเข้ามาดู

1 Syllable

1. ball / bƆ:l /

2. clump / klΛmp /

3. die / daI /

4. done / dΛn /

5. glove / glΛv /

6. hung / hΛŋ /

7. ling / lIŋ /

8. much / mΛt∫ /

9. oil / ƆIl /

10. pack / pæk /

2 Syllable

1. afraid / ə 'freId /

2. believe / bI 'li:v /

3. dinky / 'dIŋki /

4. freeman / 'fri: mən /

5. gloomy / 'glu: mi /

6. headband / 'hedbænd /

7. improve / Im 'pru: v /

8. middle / 'mIdl /

9. plastic / 'plæstIk /

10. native / 'neItIv /

3 Syllables

1. admission / əd 'mI∫n /

2. betterment / 'betəmənt /

3. dependent / dI 'pendənt /

4. formative / 'fƆ: mətIv /

5. government / 'gΛvәnmәnt /

6. important / Im 'pƆ: tnt /

7. material / mə 'tIəriəl /

8. obsession / əb 'se∫n /

9. reaction / ri 'æk∫n /

10. direction / də 'rek∫n; dI-; daI- /

4 Syllables

1. admittedly / əd 'mItIdli /

2. bewilderment / bI 'wIldəmənt /

3. disadvantage / ‚dIsəd 'vα: ntIdʒ /

4. fortunately / 'fƆ: t∫ənətli /

5. dissipation / ‚dIsI 'peI∫n /

6. exponential / ‚ekspə 'nen∫l /

7. reproduction / ‚ri:prə 'dΛk∫n /

8. indication / ‚IndI 'keI∫n /

9. kindergarten / 'kIndəgα:tn /

10. malformation / ‚mælfƆ: 'meI∫n /

5 syllables

1. administrative / əd 'mInIstrətIv /

2. certification / ‚sз: tIfI 'keI∫n /

3. dissatisfaction / ‚dIs‚ sætIs 'fæk∫n /

4. communication / kə‚ mju: nI 'keI∫n /

5. international / ‚Intə 'næ∫nəl /

6. indiscriminate / ‚IndI 'skrImInət /

7. misapprehension / ‚mIsæprI 'hen∫n/

8. representative / ‚reprI 'zentətIv /

9. parliamentarian / ‚pα: ləmən 'teəriən /

10. satisfactory / ‚sætIs 'fæktəri /

LOVE
IP: xxx.8.114.149
เขียนเมื่อ 

ม่าย รู้ เรื่อง เยย

เตย
IP: xxx.26.134.49
เขียนเมื่อ 

อยากเก่งภาษา จัง

ช่วยนู๋ที!!!

Pum
IP: xxx.84.147.207
เขียนเมื่อ 

อยากทราบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพูดภาษาอังกฤษว่ามีอะไรบ้างคะ เพราะต้องการข้อมูลไปทำวิจัยค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ก็ง่ายดีนะคะ ถ้าศึกษาการออกเสียงแบหลักสัทศาสตร์ น่าสนุกดีค่ะ ตัวเองก็สนใจภาษาอังกฤษอยู่แล้ว แต่ด้วยความเรียนภาษาจีน หลังๆมาไม่ค่อยได้ใช้ก็ลืมไปบ้างแล้ว อยากกลับมาทบทวนใหม่ ดีเลยค่ะมีบล๊อกนี้ช่วยไว้ ได้อะไรดีๆ

หมายเลขบันทึก

13264

เขียน

25 Jan 2006 @ 00:43
()

แก้ไข

21 Jun 2012 @ 21:19
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 1, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก