ประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน KM กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ต้องเลือกประเด็นสำคัญหรือปัญหาสำคัญ ที่ต้องการการแก้ไข พัฒนา เป็นโจทย์ให้นำกระบวนการ KM มาช่วยให้สามารถแก้ไข พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    เมื่อวันที่ 23 มกราคม 49 ที่ผ่านมา   ได้มีการประชุมเรื่อง KM ที่กรมการแพทย์  โดยมีเนื้อหาที่สำคัญดังนี้

  • กพร  ได้กำหนดให้การทำการจัดการความรู้ในกรมการแพทย์เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในปี 49   โดยให้ส่งแผนการดำเนินการจัดการความรู้ระดับกรมฯ  ในวันที่ 30 มค 49
  • ท่านอธิบดี เป็น CKO (Cheif knowledge officer) ในระดับกรม
  • ผู้อำนวยการเป็น CKO ในระดับหน่วยงาน
  • กรมการแพทย์ต้องเลือกประเด็นสำคัญหรือปัญหาสำคัญ ที่ต้องการการแก้ไข พัฒนา  เป็นโจทย์ให้นำกระบวนการ KM มาช่วยให้สามารถแก้ไข พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • โดยเรื่องที่จะนำมาทำ KM นั้น จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม
  • ที่ประชุมได้เลือกเรื่องที่จะมาทำ KM (KM focus area) 2 เรื่อง ได้แก่   การ Trainning และ การให้บริการระดับตติยภูมิหรือสูงกว่า  เป็นโจทย์ที่จะแก้หรือปรับปรุง เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญของ Excellent Center
  • มอบให้คณะทำงานไปกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุในแต่ละ Area และทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ในระดับกรม
  • คณะทำงานจะประชุมทำแผนดังกล่าวในวันที่ 25-27 มค 49
  • จากนั้น หน่วยงานต่างๆ ในกรมการแพทย์  ก็จะต้องนำแผนแม่บทไปจัดทำแผนการจัดการความรู้ในองค์กรให้สอดคล้องกับของกรมการแพทย์  ตลอดจนนำไปปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม
  • อย่างไรก็ตามในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 49 ทางสำนักพัฒฯ จะจัดอบรมเรื่อง KM ให้กับบุคลากรในกรมการแพทย์  ซึ่งจะนำมาสู่การทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ระดับกรมฉบับสมบูรณ์อีกที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคุณภาพ จาก ทพ.ชุมพล

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 13259, เขียน: 24 Jan 2006 @ 23:36 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)